LOOMINGULAVAST

KES ME OLEME?

Ühel kaunil sügisesel õhtul tuli Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust õppiv III kursuse tudeng Sten välja sooviga alustada kooli lõpetamiseks lõpusündmuse planeerimist ning läbiviimist. Mõte oli luua Viljandi lauluväljakul suur kontsertlavastus, kuhu oleksid kaasatud Kaitseliidu koondorkester ning kultuuriakadeemia tudengite seltskond. Esimesena soovis tol hetkel poolulmelise plaaniga liituda Laureen, kellest lõpuks sai projekti programmijuht. Küll aga terendas ees probleem: eraisikutena, ilma ühise organisatsioonita, on raske midagi luua.

Mõeldud tehtud. 25. novembril 2021. aastal istuti Viljandi kultuuriakadeemia kohvikus laua taha ning alustati põhikirja ning asutamislepingu loomist. Paaritunnise koosoleku vältel otsustati, et teha asju vaid ühe projekti raames ei ole mõistlik ning me peaksime mõtlema suuremalt, "kastist välja". Meie ühine soov oli anda nii koolile kui ka Eestile midagi head tagasi. Organisatsiooni eesmärkideks said lõpuks kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudengite abistamine lõpusündmuste elluviimisel, noorte abistamine kontaktvõrgustiku loomisel ning Viljandi linna kuid ka ülejäänud Eesti kultuuri rikastamine.

Meie põhilisteks tegevusaladeks on kontsertide lavastamine, esitamine ja muusikaline loometegevus.


MEIE MISSIOONIKS...

... on aidata Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudengitel lõpusündmusi luua. Seeläbi kirgastame nii Viljandi linna kui ka muu Eesti kultuurilist elu aidates noori tegijaid kultuurimaastikule tuua.

MEIE VISIOONIKS...

... on olla tulevikus Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudengitele ühtseks platvormiks kultuurisündmuste loomisel.

MEIE EESMÄRGID:

 • Luua võimalused Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (edaspidi TÜ VKA) kultuurikorralduse tudengitele oma tulevaste lõpusündmuste elluviimiseks;

 • Viljandi regiooni noortele õppetegevuse välise koostöö, korraldusliku praktika ja kogukondliku töö kogemuse võimaldamine avalikes huvides;

 • Viljandi linnas ja selle lähiümbruses tegutsevate õppeasutuste õpilaste omavahelise koostöö edendamine;

 • Aidata luua kohalikel noortel oma huvi- või erialast tulenev professionaalseks tööks vajalik kontaktide võrgustik;

 • Eesti kultuurielu rikastamine läbi erinevate sündmuste ja projektide;

 • Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside ja kompetentsi kaasamine ning keskkonna loomine.

KUIDAS EESMÄRKE TÄIDAME?

 • Korraldame kultuurikorralduse tudengite lõputöödena kultuurisündmusi;

 • Korraldame teisi Viljandi paikkonna kultuurielu rikastavaid sündmusi;

 • Korraldame mõne muu projektimeeskonnaga koostöös kultuurisündmusi;

 • Algatame erinevaid projekte Viljandi kohaliku kultuurielu edendamiseks.

MEIE VÄÄRTUSED:

 • Usaldusväärsus - Peame oluliseks usalduslikku õhkkonda meie ja kultuurisündmuste korraldajate kui ka organisatsioonide vahel;

 • Koostöö - Arendame koostööd erinevate kultuurisündmuste korraldajate ja organistasioonide vahel. Eriti soovime, et Eesti kultuurimaastikul oleks võimalikult palju noori, kes julgevad vastutada ja "mõelda kastist välja";

 • Algatusvõime - Väärtustame oma tegevustes neid, kellel on soov ja tahe algatada nii traditsioonilisi kui ka uudseid sündmusi;

 • Pühendumine - Oleme oma tegevustes pühendunud ning eesmärkidele suunatud;

 • Arenemine - Arendame pidevalt oragnisatsiooni, kaasame uusi lahendusi ja laiendame kontaktvõrgustikku.

 • Roheline Eesti - Oma tegevustes lähtume sellest, et ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike;

MEIE LOGO:

Oma logos toome välja kõik selle, mida oma organisatsioonis ja tegevustes väärtustame...

Lähemal vaatlusel selgub, et logol on kujutatud inimesi, kes hoiavad kätest kinni. Seeläbi toome välja meie väärtused: usaldus, koostöö, algatusvõime, pühendumine, arenemine ja roheline Eesti.