LOOMINGULAVAST

ÜLDINE...

Ühel kaunil sügisesel õhtul tuli Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust õppiv III kursuse tudeng Sten välja sooviga alustada kooli lõpetamiseks lõpusündmuse planeerimist ning läbiviimist. Mõte oli luua Viljandi lauluväljakul suur kontsertlavastus, kuhu oleksid kaasatud Kaitseliidu koondorkester ning kultuuriakadeemia tudengite seltskond. Esimesena soovis tol hetkel poolulmelise plaaniga liituda Laureen, kellest lõpuks sai projekti programmijuht. Küll aga terendas ees probleem: eraisikutena, ilma ühise organisatsioonita, on raske midagi luua.

Mõeldud tehtud. 25. novembril 2021. aastal istuti Viljandi kultuuriakadeemia kohvikus laua taha ning alustati põhikirja ning asutamislepingu loomist. Paaritunnise koosoleku vältel otsustati, et teha asju vaid ühe projekti raames ei ole mõistlik ning me peaksime mõtlema suuremalt, "kastist välja". Meie ühine soov oli anda nii koolile kui ka Eestile midagi head tagasi. 

Aastate jooksul otsustati organisatsiooni eesmärke muuta ning liikuda Viljandi linnast Jõgevamaale, kohta, kus noorte aktiivsus kultuurisündmuste tegemisel ja ettevõtliku mõtteviisi arendamisel on väike. 

Meie põhilisteks tegevusaladeks on muud lõbustus- ja vaba aja tegevused.

MEIE MISSIOONIKS...

...on aidata kaasa Jõgevamaa noortel luua kultuuriprojekte ja arendada seeläbi ettevõtlikku mõtteviisi. Tänu oma tegevusele kirgastame nii Jõgevamaa kui ka ülejäänud Eesti noorte elu ja aitame noori tegijaid tuua kultuuri- ja ettevõtlusmaastikule.

MEIE VISIOONIKS...

... on olla järgmise viie aasta jooksul Jõgevamaa noorte seas populaarne toetusorganisatsioon, kes aitab ja toetab noorte arengut kultuuriprojektide loomisel ja seeläbi ettevõtliku mõtteviisi arendamisel.

MEIE EESMÄRGID:

KUIDAS EESMÄRKE TÄIDAME?

MEIE VÄÄRTUSED:

MEIE LOGO:

Oma logos toome välja kõik selle, mida oma organisatsioonis ja tegevustes väärtustame... 

Lähemal vaatlusel selgub, et logol on kujutatud inimesi, kes hoiavad kätest kinni. Seeläbi toome välja meie väärtused: usaldus, koostöö, algatusvõime, pühendumine, arenemine ja roheline Eesti.